SMÍŠENÉ

Pod sloganem: Eurodadant - radost včelařit

Metodika včelaření v úlech typu Dadant, Eurodadant

    Sdružuje zájemce o tento typ nástavkového včelaření Dadantklub - viz webové stránky pod tímto názvem. Úl má většinou jeden vysoký nástavek 27 - 31 cm a několik nízkých - 15 - 20 cm. Vytáčet se budou jen ty nízké, proto zvolte výšku vhodnou pro váš medomet. (Třeba do starších třírámkových se vejdou dva 15 cm plásty vedle sebe - tedy 6 na jedno točení).

    Jsou dva typy úlů, které se liší počtem plástů v nástavku a to jedenáctirámkový (Dadant) a třináctirámkový(Eurodadant). Metodiku pro včelaření v Eurodadantu (13 rámků) lze použít i pro Dadant (10 - 11 rámků)

Smíšený typ úlu s 13 rámky - Eurodadant
Smíšený typ úlu s 10 - 11 rámky - Dadant

    Uvádím svůj postup, který se poněkud liší od oficielní metodiky, proto jsou slovesa v 1.os.jedn.č. - MUDr. Vladimír Šumera

     Manipulační nástavek (0) pod vysokým nástavkem (1) ponechávám i v zimě. Další nízký nástavek (2) je nad vysokým.(obr. 1)  Po prvních několika (alespoň dvou) jarních hromadných proletech dolní manipulační nástavek (0) odstraním, vyčistím dno a pod plodiště dám nástavek (2), který byl přes zimu nad plodištěm. V něm ponechám zbytky zimních zásob a tři prázdné souše nahradím jedním trubčím a dvěma stavebními rámky (možno samozřejmě vystrojit dle svého).(obr. 2) Zkontroluji zásoby a když narazím na plod, dál plodiště nerozebírám.

    Ve vysokém nástavku (plodišti) je na opačné straně, než je sezení matky, toto uspořádání: stavební rámek, plásty určené k výměně, ale se zbytky zásob a mezistěny, oddělující tuto část od včelami obsazené části. (viz.konec snůšky). Asi po 14 dnech nahradím i zbylé "špatné" plásty nezistěnami a stavební rámek dám o několik (cca 2) míst od stěny úlu.

    Jakmile včely začnou stavět, jsou dvě možnosti:

a/ Kdo má čas a nutkání, může při začátku stavění rozmistit mezistěny a stavební rámek v plodišti tak, jak uzná za vhodné

b/ Kdo toto nutkání nemá, počká až na snůšku a nasadí medníkový nástavek.

    Když včely nosí sladinu a jsou obsazeny všechny uličky vysokého (1), nasazuji nízký nástavek (3), vystrojený mezistěnami nebo i soušemi. Mřížku nedávám. (obr. 3) Když je nástavek (3) asi z poloviny zaplněn medem, nasazuji pod něj další (4), obdobně vystrojený . (obr. 4)  Další nástavky dávám podle síly včelstva a snůšky, nejlépe nad vysoký nástavek nebo pod ten nejhořejší. (obr. 5)  Nástavky se zralým medem - většinou ty horní - vytáčím.

    Při některém červnovém odebírání medu zkontroluji orientačně plodiště a 3 - 4 nedostavěné nebo tmavé plásty přemístím na opačnou stranu, než je hlavní sezení matky.

    Po ukončení snůšky vytočím všechny nízké nástavky s medem, z vysokého nástavku (1) vyjmu trubčí rámek a prázdné plásty určené k výměně. Ke stěně umístím stavební rámek a zbylé "špatné plásty" oddělím od ostatního plodiště mezistěnami. Nad vysoký nástavek (1) dám nízký (X) vystrojený soušemi. (obr. 6)  Nakrmím ihned alespoň 5 kg cukru. Nástavek (X) se nechává i při krmení včelstva, většinou i celou zimu.

    Po proletu včel na jaře se odstraní spodní nástavek, který leží na dnu a místo něj se dá pod vysoký nástavek horní nízký nástavek (X).

    Omlouvám se za chybu ve schematu, kde obr.1 platí pro prvý rok včelaření v Eurodadantu, v dalším roce postupujeme podle pokynu v minulé větě.  Položením nástavku X na dno se z něj stává nástavek (2).

    Plásty z odstraněného dolního nástavku vyvaříme, vyjimečně použijeme do dolního NN nově zakládaného včelstva.

    Léčení a krmení - viz příslušné kapitoly.