ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Základní organizace ČSV Litoměřice, o.s. je

1. organizační jednotka Českého svazu včelařů, o.s., která má přiděleno evidenční číslo 40507

2. občanským sdružením s právní subjektivitou,

    vykonávanou ve smyslu stanov Českého svazu včelařů, o.s., IČO 62768476

3. číslo bankovního spojení 226020768/0300, pro platbu členských příspěvků.

   Prosím udávejte celé své jméno.

4. e-mailová adresa je: zolitomerice@vcelarstvi.cz

5. poštovní adresa je shodná s adresou jednatele

Nejvyšším orgánem je členská schůze, mezi členskými schůzemi řídí základní organizaci výbor ZO. Za výbor a organizaci jednají předseda a jednatel podle stanov ČSV.

Výbor ZO je složen z následujících funkcionářů: předseda, místopředseda, jednatel, zdravotní referent, pokladník a členové.

Mimo výboru existují ještě komise, z nichž nejdůležitější je komise revizní.

Základní organizace má v rámci územní působnosti vymezený obvod své působnosti.

ZO má dva včelařské kroužky ,první při DDM Rozmarýn a druhý na 8.ZŠ Ladova.

Stav k 22.2 2018...........152 členů

Počet včelstev k 22.2 2018...2694

Stav k 31.1.2017...........169 členů

Počet včelstev k 31.1.2017...2687

Stav k 30.12.2016........155 členů

Počet včelstev k 30.12.2016...2662

Stav k 1.9.2016............157 členů

Počet včelstev k 1.9.2016........2355

---------------------------------------------------------------

Stav k 5.11.2015..........148 členů

Počet včelstev k 5.11.2015......2291

-----------------------------------------------------------------

Stav k 15.8.2014..........135 členů

Počet včelstev k 15.9.2014......2253

-----------------------------------------------------------------

Stav k 31.12.2010..........92 členů

Počet včelstev k 31.12.2010......1652

-----------------------------------------------------------------