NÁSTAVKOVÉ VČELAŘENÍ

 

    Nástavkové včelaření je v současné době nejlepší známou metodou .

    Rozlišujeme úly s nástavky nízkými (do 20 cm), vysokými (nad 20 cm) a smíšené, obvykle s jedním vysokým a několika nízkými nástavky.

    Každý způsob má své zastánce i odpůrce, ale pokud se včelař nedopouští zásadních chyb, jsou výsledky srovnatelné.

    V následujících  kapitolách se pokusíme dát návod, jak postupovat, aby těch chyb bylo co nejméně.

A opět se podívejte doprava a vyberte svúj typ nástavků