MATKY

    Představte si, že by Vám banka nabídla za 200 Kč, které uložíte, 2 roky po sobě 800 Kč úroků. Zdá se to být nesmyslné, ale jistě byste něco takového rádi využili. Přesto většina včelařů váhá dát v průměru 200 Kč za nákup kvalitní matky. Těch nejméně 800 Kč úroků je hodnota medu, který Vám včelstvo v příštím a dalším roce přinese navíc.

    Vlastní chov matek je výhodný pouze pro včelaře, který má větší počet včelstev a má k disposici kvalitní plemenný materiál. Proto návod na chov matek na našem webu neuvádíme. Pro zájemce ale bude vždy v dubnu uspořádán kurs s praktickými ukázkami.

    Nejlepší výsledky jsou při nákupu matek od osvědčených chovatelů, nebo alespoň výměna matek pomocí "čistokrevných" matečníků. Ty každé jaro zajišťuje naše ZO z Výzkumného ústavu včelařského v Dole

Význam matky ve včelstvu

    Pokud chceme mít kvalitní včelstvo, musíme mít kvalitní matku. Ta ovlivňuje všechny vlastnosti včelstva od snůšky medu až po mírnost a nerojivost. Nejlepších výsledků dosáhneme přidáním oplozené matky F1. To je označení pro matku, která je přímou dcerou čistokrevné inseminované matky. Matky F1 se volně páří, proto výsledná kvalita je ovlivněna kvalitou trubců v oblasti páření. Proto je dobré mít  před nákupem referenci o kvalitě matek od konkretního chovatele. To by měla být jedna z důležitých věcí na našich webových stránkách: kdo má dobré zkušenosti s nějakou chovnou stanicí, měl by to zveřejnit v diskusní části. Nemá cenu měnit matky, které jsou mírné a mají nadprůměrnou snůšku. A jaká že to je?

    Jen tak pro orientaci uvedu minimální hodnoty výnosů, kterých by včelstva v naší oblasti měla dosáhnout.

Včelstva se snůškou z řepky ......45 kg

Navíc akát a hořčice ..................50 kg

Bez těchto plodin ................25 - 30kg

    Optimální hodnoty by mohly být až dvojnásobné. Pokud to některé včelstvo nedokáže, je rentabilní vyměnit matku. Kolik včelstvo přineslo a zda nebylo agresivní, hodnotí včelař v podletí.

    A právě září a říjen jsou ideální měsíce na výměnu. Matky jsou levnější a včelstva je bez problémů přijímají.

 

Přidávání matky ke včelstvu

    Matku přidáváme do včelstva, kde z jakéhokoliv důvodu chybí (jde o oddělek, matka uhynula, ve vyrojeném včelstvu se nevrátila ze snubního proletu, nebo jsme ji odstranili sami, abychom místo ní dali matku kvalitnější). Nejspolehlivější je přidání záložního včelstva s matkou. Pro jistotu přes papír: bezmatečné včelstvo zakryjeme novinami a nadsadíme nástavek se včelami s matkou. Zavřít v tomto nástavku očko! Noviny lze rozpěrákem na několika místech lehce proříznout. Nejčastěji se matka přidává pomocí přidávací klícky. Tady je úspěšnost 50 - 75 procent. Vždy musíme mít jistotu, že ve včelstvu matka skutečně není a že tam také nejsou naražené matečníky. V tom případě by včely novou matku nepřijaly!

    Důležité: úspěšnost přidání záleží hodně na měsíci, ve kterém matku přidáváme. Dobré výsledky jsou v květnu a v prvé polovině června a zejména v září a v říjnu!! Nejhorší je červenec a srpen, nejistá druhá polovina června.

    Provedení: matku v klícce uzavřené medocukrovým těstem (bez doprovodných včel) zavěsíme do včelstva, nejlépe v blízkosti plodu. Kdo si chce úspěšnost zvýšit, nechá 2 - 3 dny klícku uzavřenu,  zkontroluje, zda včelstvo nenarazilo matečníky a pak teprve otevře přístup k těstu.  Na typu přidávací klícky nezáleží!

    Oddělky a slabší včelstva je vhodné po dobu přidávání lehce krmit cukerným roztokem, nebo medocukrovým těstem.

    Pokus o přidání matky do včelstva s trubčicí je velice pracný a téměř vždy končí nezdarem! Nedoporučuji!

Otevřené matečníky a jejich využití

Přímá výměna matek:

    Matku a dva plásty s plodem přemístíme do medníku. Otevřený matečník zapíchneme do plástu s otevřeným plodem a vložíme do středu plodiště. Plodiště a medník oddělíme mateří mřížkou. Můžeme ponechat trvale, nebo po rozkladení matky v plodišti (nejdříve za 3 týdny) starou matku z medníku odstranit.

Důležité: Očka v medníku (nástavcích) musí být uzavřena, nebo alespoň neprůchodná pro matku.

Doporučeno:

a/ Před vložením matečníku zkontrolovat plásty v plodišti, aby tam nebyl žádný naražený matečník.

b/ Za týden (ne dříve!), nejpozději za 8 dní, znovu zkontrolovat plodiště a případné konkurenční matečníky vylámat.

c/ Za 4 týdny od vložení matečníku zkontrolovat kladení nové matky. Pokud se matka nevylíhla, nebo se ztratila při snubním proletu, lze dát nový matečník, nebo vrátit zpět původní matku.

Dochování matečníků:

    Do medníku nad mřížku dáme 2 plásty s otevřeným plodem. Otevřené matečníky zapícháme mezi ně. 1 - 2 dny /raději 2/ před termínem líhnutí matek zralé matečníky použijeme do oddělků, smetenců nebo na výměnu matek.

    Při výměně matky ve včelstvu lze buď starou matku odstranit a za 1 - 6 hod vložit zralý matečník , nebo použít postup: Přímá výměna matek - viz výše, v tom případě odpadá: (b/). Zkontrolovat kladení lze za 2 týdny.