DVOUPROSTOROVÉ VČELAŘENÍ

    Většina včelařů, zejména starší generace, včelaří v úlech bez oddělitelného dna. Práce s těmito úly je časově náročná a výsledky většinou horší než v úlech nástavkových.

Zimování pouze v plodišti:

Klasické úly - zimování v jednom podlaží -plodišti

    Včely zimujeme na plném počtu rámků, t.j. většinou na jedenácti. (obr.1) Skleněné okénko je vhodné na zimu vyndat, aby poslední plást neplesnivěl. Místo něj můžeme dát starší souš. Víc už neuteplujeme.

    Jaro: Po jarních hromadných proletech zkontrolujeme stav zásob a přítomnost plodu. Matku nehledáme. Pokud plod je, vrátíme zadní okénko a případně ještě uteplíme. Když včely nosí sladinu a začínají stavět, nasadíme za teplejšího počasí medník (2). Do něho dáme z plodiště 3 - 5 plástů se zavíčkovaným plodem (nepřevěsit matku !), zbytek vyplníme soušemi. Máme li jich nedostatek, můžeme dát i mezistěny. Plásty s plodem zavěsíme tak, aby ty v medníku byly nad plodem v plodišti. Volné místo v plodišti doplníme mezistěnami a jedním až dvěma stavebními rámky. Plodiště a medník oddělíme mřížkou. (obr. 2)  Medník musí mít otevřené očko,aby mohli trubci ven.

    Za týden až 9 dní zkontrolujeme v medníku plásty s plodem a případné matečníky vylámeme.

    Když včely obsadí všechny uličky v medníku a ten je alespoň z poloviny zaplněn medem, nasadíme další medník (3) a to nad mřížku, tedy pod medník stávající (2). (obr.3)  U silných včelstev můžeme obdobným způsobem přidávat další medníky. Zralý med (nejčastěji z nejvyššího medníku) kdykoliv vytáčíme.

    Když už není snůška, medníky postupně nebo najednou sundáme, z plodiště odebereme trubčí plásty a poškozené či nedostavěné souše a nahradíme světle hnědými soušemi. (obr.4)

    Ihned nakrmíme alespoň 5 kg cukru.

Můžeme ale také připravit včelstvo na zimování ve dvou podlažích :

    Po sundání medníků převěsíme všechmy plásty z plodiště do prázdného medníku (4), pouze plásty trubčí, poškozené nebo nedostavěné nahradíme světlými soušemi. Prázdné plodiště vyplníme rovněž světlehnědými soušemi. Medník vložíme nad plodiště bez mřížky! (obr.4a)

     Nakrmíme alespoň 5kg

============================================================

Zimování ve dvou podlažích

Klasické úly - zimování ve dvou podlažích

    Nejprve se domluvíme na tom, že prostor zcela dole budeme nazývat plodiště a všechny "medníky" nad ním budou nástavky. Včelstvo by mělo zimovat v plodišti (1) a v jednom nástavku (2) , tedy ve dvou podlažích. (obr.1).

    Zima: V plodišti i v medníku necháme plný počet plástů. Skleněné okénko je vhodné na zimu vyndat, aby poslední plást neplesnivěl.

    Jaro:Po prvních jarních proletech zkontrolujeme, zda je v úle dostatek zásob a plod. Ten bývá skoro vždy v horním nástavku. (2) Můžeme nasadit zpět skleněné okénko. Mezeru pod ním raději necháme. Uteplit je možno prodyšným materiálem( filc, sláma). Jakmile se projeví stavební pud, včely nosí sladinu a obsedají všechny uličky v horním nástavku (2), nasazujeme další nástavek (3), který bude sloužit jako medník .

    Je možno do nástavku nad mřížku převěsit 3 - 5 plástů s převážně zavíčkovaným plodem (nepřevěsit matku!) a volné místo pod mřížkou doplnit 1 - 2 stavebními rámky a mezistěnami. Nástavek (3) musí mít otevřené očko, aby mohli ven trubci (obr.2)

    Za 7-9 dní musíme zkontrolovat nástavek (3) a vylámat případné matečníky.

 Podstatně lepší, i když pracnější, je tento postup:

    Nástavek (2) sundáme, v plodišti (1) ponecháme plásty zaplněné pylem nebo plodem. Ostatní, převážně prázdné souše, převěsíme do nového nástavku. (3) Na volné místo v plodišti (1) dáme jeden stavební rámek a převěsíme plásty s plodem z nástavku. (2) Vzniklé volné místo v nástavku (2) vyplníme mezistěnami a jedním stavebním rámkem. Pak nástavek (2) nasadíme na plodiště a na něj položíme mřížku. Nad ní pak nástavek (3), který doplníme soušemi (při jejich nedostatku i mezistěnami). Očko může, ale nemusí být otevřeno. (obr.2a) Pokud je včelstvo silné a v nástavku (3) už je nějaký med, můžeme přidat další nástavek vystrojený soušemi (případně částečně mezistěnami) a to pod nástavek (3). (obr.3)  Stejným způsobem lze přidat další nástavky.

    Po ukončení snůšky ponecháme plodiště (1) a nástavek (2). (obr.4)  Trubčí plásty a nedostavěné či poškozené dílo odstraníme a nahradíme světlehnědými soušemi.

    Ihned nakrmíme alespoň 5 kg cukru.

    POZOR: Mezi horní loučkou rámků v plodišti a dolní loučkou rámků v nástavku nesmí být na zimu větší mezera naž 1cm - a ta u většiny klasických úlů je. Včely větší mezeru v zimě nepřejdou a mohly by uhynout hladem pod plným nástavkem zásob. Doporučuji změřit mezeru v prázdném úlu, nebo okénkem mezi posledními rámky v úlu obsazeném.

Řešení 1/: (trvalé): Do výřezů na zavěšení rámků v plodišti (1) lze hřebíčky přiklepnout dřevěnou lištičku asi 8x8 mm. Tím se dolní rámky zvednou a mezera se zmenší

Řešení 2/: Každý rok před zazimováním je nutno zkontrolovat, zda včely mají sezení v nástavku (2) a pokud ne, přeložit je tam.