NÍZKONÁSTAVKOVÉ VČELAŘENÍ

  Metodika práce v úlech s nízkými nástavky (do 20 cm) 

Úly s nízkými nástavky - metodika včelaření

   

    Základní prostor pro včelstvo jsou 3 nízké nástavky. V nich včelstvo zimuje a začíná zde jarní rozvoj. (obr. 1). Po přezimování včelstva je vhodná rychlá kontrola přítomnosti plodu a odhad zásob.

     Jakmile včelstvo zesílí a začíná obsedat i dolní nástavek,provede se největší přeskupení nástavků v průběhu celého roku. Předpokladem je teplé počasí, přínos nektaru a chuť včel stavět. Podle klimatických podmínek je to většinou období dubna nebo května.

    Na dno přijde dosud horní nástavek (3), na něj nový nástavek (4), vybavený mezistěnami, případně několika panenskými soušemi a jedním nebo dvěma stavebními rámky. Krajní rámky jsou s hnědým dílem.Třetí ode dna bude dosavadní nástavek (2).Nejvýše přijde nástavek, který byl dosud u dna (1). Ten bude plnit funkci medníku.(obr. 2).  Pokud je horní nástavek zaplněn z poloviny nebo více medem, je vhodné přidat pátý nástavek (5) a to pod něj. (obr. 3) Tento pátý nástavek (5) může být vybaven hnědým dílem,při jeho nedostatku i panenskými soušemi nebo mezistěnami.

    Je možno přidat i další nástavek (6). Tak jako v předchozím případě se nedává nahoru, nýbrž pod zaplněné nástavky a měl by být vybaven již vystavenými soušemi. (obr. 4)

    Horní nástavky se zavíčkovaným medem je možno kdykoliv vytočit. Pokud trvají přínosy,nebo přijde další snůška, po odebrání medu v horních nástavcích se postupuje obdobně, jako při přidávání nástavků.

    Když už koncem léta není další snůška, je možno včelstvu odebrat postupně nebo naráz čtvrtý a vyšší nástavky a krátce na to alespoň částečně zakrmit.(obr. 5)

    Při zužování na zimní tři nástavky (obr. 5) se odeberou trubčí plásty. Mezeru možno zaplnit světle hnědými soušemi.

    Očka stačí mít celoročně otevřena jen ve spodních dvou nástavcích.

    Na zimu hlavní velké česno opatřit pruhem drátěné mřižky nebo zúžit na 8mm.

    Krmení a léčení - viz příslušné kapitoly

Tato metodika je stručným výtahem z článku ing. Květoslava Čermáka CSc, který je otištěn v časopise Moderní včelař č 3/2010 str 97. Doporučujeme přečíst.


https://www.dance4ever.wz.cz/img/lista_003.jpg