Včelařská přednáška: ZO Lovosice,Radomír Báča                      na téma ,,Chov včel-aktualní otázky"

v sobotu 24.února 2018,od 9:00hod. v hlavním přednáškovém sále v ulici Školní 1.

 

Včelařská přednáška: ZO Třebívlice,Josef Křapka                      na téma ,,Ošetřování včelstev během kalendářního roku"

v sobotu 24.3 2018,od 9:00hod. Třebívlice, Masarykova 27,(sál nad prodejnou COOP)

 

Včelařská přednáška:ZO Děčín,Miroslav Zelený,                        na téma ,,Ošetřování včelstev během roku",

sobota 24.3 2018,od 14.00hod. školní jídelna ZŠ Vojanova,(Vojanova 178/12, Děčín 8)

 

VČELAŘSKÉ AKCE 2016

Ukázky včelařské práce,vytáčení medu v medometu,prosklený úl s živými včelami,výroba svíček,zdobení perníčků,prodej medu od regionálních včelařů,soutěž o nejlepší med,,prodej včelařských potřeb,medoviny,představení práce včelařských kroužků atd.......

------------------------------------------------------------------------

26. března 2016 - ZO TŘEBENICE přednáška př. Josefa KŘAPKY - CHOV MATEK, TVOŘENÍ ODDĚLKŮ.     Je  nutná rezervace na e-mail ZO TŘEBENICE.

-------------------------------------------------------------------------

3.- 7.dubna 2016 - velká výstava TECH AGRO v BRNĚ. ZO neorganizuje zájezd.

----------------------------------------------------------------

V sobotu 5. března 2016 od 09,00 hodin, pod záštitou ZO ČSV Lovosice proběhla v KS Lovoš v LOVOSICÍCH přednáška na téma "Chov včel - aktuální otázky", lektorem byl Dr. Ing. František KAMLER.

---------------------------------------------------------------

18. února 2016 - se konala přednáška př. Josefa KŘAPKY v centrální školní jídelně (kde se konala členská schůze) od 17,00 hodin. Název přednášky: VČELAŘSKÝ ROK.

----------------------------------------------------------------

11. - 13. února 2016 - ČSCH ŽITENICE - Český svaz chovatelů pořádal výstavu v prostorách výstaviště zahrady Čech  - jedna z expozic pojednávala o včelách a včelaření

----------------------------------------------------------------

19.1.2016 se konala výroční členská schůze naší ZO.

--------------------------------------------------------------------------

r o k   2 0 1 6

--------------------------------------------------------------------------

Nátěr M1 Aer + fumigace

Povinné léčení bylo ke dni 12.4.2015 provedeno.

---------------------------------------------------------------------------

Svíčkárna Camphill

    V programu výroční schůze byla prezentována činnost nově vzniklé svíčkárny v rámci společenství Camphil České Kopisty. Výkup včelího vosku a další informace jsou k dispozici na přiloženém plakátu.

---------------------------------------------------------------------------

Výroční členská schůze ZO ČSV Litoměřice.

V Centrální školní jídelně v Litoměřicích, proběhla v úterý dne  27.1.2015 pravidelná výroční schůze ZO ČSV Litoměřice. Členové ZO byli seznámeni s aktuálním děním v organizaci, proběhly volby zástupců ZO a OO a další agenda ZO. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace a pomohli s agendou.

--------------------------------------------------------------------------

r o k   2 0 1 5

--------------------------------------------------------------------------

4. října 2014 - 1. MEDOBRANÍ v LITOMĚŘICÍCH - v centrální školní jídelně na ulici SVOJSÍKOVA 7, Litoměřice.

---------------------------------------------------------------------------

r o k   2 0 1 4

   --------------------------------------------------------------------------

Krajské dotace- informace na ZO-Dokumenty

---------------------------------------------------------------------------

Šance pro včely - nové hnutí, které se zaměřuje na včelaření v souladu s přírodou.

  1. Volné sdružení lidí, kteří chápou, že stávající metody ošetřování jsou včelstvu žijícímu v přírodě hodně vzdálené a ve své podstatě nevyužívají plně a v rozumné míře potenciál včel jako takových.

  2. Účastníkem se může stát každý, kdo se chce aktivně zapojit do činnosti nebo alespoň částečně uplatňuje ve svém provozu body uvedené pod č. 3.

  3. Co alternativní přístup znamená?

  • včelaření na medných zásobách

  • včelaření bez mezistěn

  • včelaření bez neúměrné zátěže chemickými přípravky především proti kleštíku včelímu (Varroa destructor)

  • včelaření s přihlédnutím k přirozeným dispozicím včelstev

  • vzorem by mělo být včelstvo v přírodě

  • podrobnosti najdete na stejnojmenném webu - Šance pro včely

------------------------------------------------------------------------