VYSOKONÁSTAVKOVÉ

 Metodika práce s vysokými nástavky (nad 20cm):

     Včelstva zimujeme ve dvou nástavcích. (obr. 1)

     Na jaře po několika hromadných proletech provedeme orientační kontrolu stavu zásob a přítomnosti plodu. Včelstva plodují prakticky vždy v horním nástavku. Jakmile jsou obsazeny všechny uličky horního nástavku a včely začínají obsedat i dolní nástavek, nástavky prohodíme. (obr. 2)

    Když včely zesílí, začnou stavět, je přínos sladiny a relativně teplé počasí, provedeme zásadní přestavbu. Že je včelstvo pro tento zásah dostatečně silné, poznáme, když se po naklonění nástavků podíváme mezi dno a dolní nástavek. Vhodné včelstvo visí pod dolním nástavkem alespoň 2 cm. Na dno dáme nástavek, který byl nyní nahoře (1), na něj nový nástavek (3), ve kterém jsou při krajích světle hnědé souše  a zbytek je vybaven mezistěnami a jedním až dvěma stavebními rámky. Dosud dolní nástavek (2) se umístí nahoru a bude sloužit jako medník. (obr. 3) Na dolní dva nástavky je možno (ale není nutno) dát mateří mřížku.

Dáme li mřížku, zkontrolujeme asi za týden medník, zda tam nejsou vajíčka a malé larvičky. Pokud jsou (matka v medníku), dáme celý horní nástavek na dno a dolní nástavek nahoru. Matku nehledáme. (obr. 3a)  Pokud jsou v medníku matečníky, stačí je vylámat. V nástavku nad mřížkou je nutno otevřít očko, aby mohli ven trubci.

    Při zesílení včelstva, nebo větší snůšce, přidáme další nástavek a to nejlépe pod ten horní. (obr. 4)  Stejným způsobem lze přidávat i další nástavky, pokud je včelstvo mimořádně silné.

    Po ukončení snůšky ponecháme dolní dva nástavky, trubčí rámky nahradíme světle hnědými soušemi a nástavky prohodíme. (obr.5)  Ihned alespoň 5 kg nakrmit!

    Očka v nástavcích mohou být v létě otevřená, v zimě stačí očko v dolním nástavku.

    Na zimu zúžime česno na 8 mm výšky, nebo zakryjeme pruhem mateří mřížky (myši).

    Krmení a léčení - viz příslušné kapitoly

 

Vysoké nástavky - metodika včelaření

    Pro ty, kteří nechtějí při přemisťování nástavků (obr. 3) trhat plodové těleso, je možná jiná varianta. Na dno se dá nástavek č.3, osazený převážně mezistěnami a stavebními rámky (většinou dva). Na něj nástavek č.1, pak mřížka a nad ní nástavek č.2. Nástavky pod mřížkou (t.j. od spodu č.3, nad ním č.1 zůstávají v tomto pořadí až do příštího jara