Návod na hledání na webových stránkách litoměřických včelařů

klepněte nejprve nahoře na :

Úvodní stránka.Na té je uprostřed všeobecná informace,

vlevo termín aktuelní akce,

vpravo nahoře Menu,

vpravo dole kontakt na správce stránek

 Menu  V tomto sloupci jsou názvy všech kapitol. Kliknutím na kteroukoliv se tato otevře na obrazovce.

 Některé kapitoly mají ještě podkapitoly, které se objeví v Menu pod názvem otevřené kapitoly. Zase stačí si vybrat kliknutím na název.

 

Příklad. Chcete si přečíst o vysokonástavkovém včelaření. Kliknete v Menu na Včelaření, pak na Nástavkové a nakonec na Vysokonástavkové.

Některé názvy jsou jednoznačné a nepotřebují vysvětlení. U některých přiblížíme obsah:

Kontakty: telefony nebo emaily na členy výboru , důvěrníky a pod

Zápisy: zápisy ze schůzí členských i výborových, usnesení a pod.

Chovy- doporučení: zkušenosti našich členů s chovy matek

Jak to dělám já: zde budou uveřejněny vaše zkušenosti při včelaření. Příspěvky posílejte na email jednatele nebo předsedy. Kratší příspěvky můžete rovnou zapsat do webu v rubrice Diskuse, dotazy, odpovědi.

Co dělat když... řešíte situace spojené se včelařením. Třeba váš soused má námitky proti včelám, nebo vám včely létají na bazén atd.

Různé: Informace např. o dotacích, možnosti nákupů nového vybavení a pod

Diskuse, dotazy,odpovědi: název nevyžaduje vysvětlení, připomínám ho proto, že na tuto kapitolu byste se měli podívat vždy, když jste na těchto webových stránkách