VČELAŘSKÝ ROK

0, VČELAŘSKÝ ROK

01.12.2015 02:08
22.11.2015 17:39     Včelařský rok je podobný kalendářnímu roku, má ale o 3 období víc. Začíná v období, kdy končí na polích žně, tzv. podletím. Pak nastupuje podzim, který je typický odkvětem posledních nektarodárných a pylodárných rostlin. Zima je ve znamení včelího chomáče,...

—————

1, PŘEDJAŘÍ

01.12.2015 02:08
22.11.2015 00:00 Předjaří se vyznačuje rozkvětem olše lepkavé, pro včely jsou významné lísky a jívy. Dále kvetou sněženky, bledule a sasanky. S ustupující zimou začne matka se souvislejším kladením vajíček. S příznivějším počasím se množství plodu zvětšuje. Včelstvo se po vylíhnutí nové generace...

—————

2, JARO

01.12.2015 02:06
22.11.2015 00:00 ​ Rozkvetem třešně ptačí, začíná včelařské jaro. Pak následují ovocné stromy, třešně, slivoně, jabloně a hrušně, ze kterých mají včely první snůšku. Nyní již včelstva silně plodují a sílí novými generacemi včel. S přínosem sladiny i pylu se dostaví stavební pud....

—————

3, ČASNÉ LÉTO

01.12.2015 02:05
22.11.2015 00:00 Dokvétá řepka a koncem května trnovník akát oznamuje svým rozkvětem časné léto. Do této doby musí být včelstva na vrcholu sily. Není-li včas nasazen medník, včelstvo se projeví rojením. Vrcholí plodování, matka dosahuje v kladení nejvyšších výkonů. V lesních porostech se objevuje...

—————

4, PLNÉ LÉTO

01.12.2015 02:04
22.11.2015 00:00 V červnu a červenci rozkvétá lípa, která je hlavní rostlinou plného léta. Na počátku tohoto období bývá často nepříznivé a deštivé počasí. Snůšku dávají na polích kultury máku, hořčice, svazenky. Později dávají hlavní snůšku lesy, převážně v podobě medovice. Včelstva jsou na...

—————

5, PODLETÍ

01.12.2015 02:03
03.02.2011 15:49   Hlavním znakem podletí, které je začátkem včelařského roku, jsou žně. Je to období bez hlavních snůšek s výjimkou pozdní medovicové snůšky. Z rostlin významných pro včely kvetou v podletí slunečnice, pámelník, kustovnice, starček a podruhé kvete...

—————

6, PODZIM

01.12.2015 02:02
22.11.2015 00:00 ​ Rozkvétání ocúnů signalizuje podzim. Na polích může ještě kvést hořčice, slunečnice a také svazenka. Tyto rostliny poskytují včelám poslední pyl. Včelstva se s příchodem studených dnů stahují do chumáče, za teplejších dnů pokračují v úpravě zásob. Některá...

—————

7, ZIMA

01.12.2015 02:00
22.11.2015 00:00 ​ V přírodě se zima projevuje jako období vegetačního klidu. Na první pohled se může zdát, že veškerý život v přírodě vymizel. Pochody v živých organismech se však zcela nezastavují, jen se zpomalují a částečně ustávají. Včely překonávají...

—————

BARVY PYLU + PYLOVÝ KALENDÁŘ

23.11.2015 19:06
BARVY PYLU.xlsx (1 MB)     PYLOVÝ KALENDÁŘ.xlsx (10 kB)

—————