LÉČENÍ

    Varroa destruktor (česky kleštík včelí) je parazitický roztoč, který má vrchol svého rozvoje v letních měsících, hlavně v červenci a v srpnu. Tato doba je pro včely velmi důležitá, protože je v ní zakládána zimní generace včel. Pokud roztoče plod ve velkém rozsahu poškodí, jde včelstvo do zimy oslabeno, nebo již na podzim uhyne. Podle místních poměrů nařizuje Státní veterinární správa léčení Gabonem, to však je možno zahájit až po ukončení snůšky. V průběhu snůšky je možno léčit kyselinou mravenčí a to s vysokou účinností. Přibližně od 10.října bývá veterinou nařízeno léčení Varidolem(fumigace). V předjaří musí včelaři léčit včelstva, u kterých byli v měli zjištěni více než 3 roztoči na včelstvo.

    Na toto téma vyšel ve včelařství 2/2013 článek MUDr. Vladimíra Šumery o samovyšetřování včelstev.

Samovyšetřování.doc (28,2 kB)

Samovyš.prezentace.pdf (1,9 MB)

Léčení Gabonem:

    Do včelstev se pásky zavěšují až po ukončení snůšky a vytočení medu a to na ohnutém drátku mezi plásty s plodem, které v místě pásku od sebe trochu oddálíme. Gabonové pásky je nutno za měsíc z úlů odstranit !

Léčení kyselinou mravenčí (KM)

    Lze provádět i v době, kdy ještě trvá snůška. Léčba je vhodná i tehdy, když účinnost Gabonu klesá. Léčit je nutno včas, v září a říjnu je pozdě! Včelstva jsou již poškozena a nemusí přežít zimu!!! Většina včelařských odborníků dává přednost jiným typům odpařovačů před deskami Formidolu 40. Přetisknu zde zkušenost RNDr.KlLÍMY, předsedy Společnosti nástavkových včelařů (máme otištěno v kapitole Zajímavé články)

Léčení kyselinou mravenčí pomocí houbiček

    Autor používá ploché houbičky z čisté celulozy velikosti 15x15 nebo 20 x20 cm a tlouštky 5mm (jde o viskosové houbičky na nádobí, běžně k dostání v drogeriích nebo domácích potřebách -pozn. red.) Po vyprání a usušení ji v době léčení vkládá většinou na loučky horního nástavku a podkládá dvěma kousky dřívek výšky cca 1cm. Na houbičku aplikuje 60 ml 65% kyseliny mravenčí. Očka je vhodné uzavřít. Po 48 hod se postup ještě jednou opakuje. Podle počtu roztočů lze celou tuto kůru zopakovat cca po 14 dnech. 85% kyselinu mravenčí převedeme na 65% takto: 1 díl vody a do něj se nalejí 3 díly kyseliny.
(Pozor!! Nutno dodržovat pravidla bezpečné práce s kyselinou!!)

    V kapitole Zajímavé články jsou otištěny i další informace o léčení KM. Z  oficielně ve světě vyráběných aplikátorů jsou u nás někdy dosažitelné MiteGone a Nassenheider. Nadějně vypadají i zkoušky Formidolu 80 - bohužel zatím není v prodeji.

Léčení Varidolem - fumigace

    Fumigovat na podzim (od 1.10.) je nutno 3x v době, kdy už ve včelstvu není plod. Venkovní teplota by přitom měla být alespoň 12 stupňů. Vhodný interval mezi fumigacemi je 7 - 10 dní.

    Jak fumigovat: Fumigační pásek propíchneme na jednom konci hřebíkem  80 - 100 mm dlouhým. Pod hřebík kápneme 2 kapky na jeden vysoký nástavek. Pro včelaře, kteří zimují pouze v plodišti , to znamená pouze 2 kapky, pro ty, kteří zimují ve dvou vysokých, nebo třech nízkých nástavcích, to jsou 4 kapky. Z horního nástavku (u jednopodlažního z plodiště) vyjmeme jeden plást (může to být i ten  zadní) , pásek dole zapálíme a vbodneme do plástu v mezeře. Úl uzavřeme. Česno by mělo být při fumigaci na 30 - 60 min uzavřeno. Při poklesu venkovní teploty pod 12 stupňů je účinnost fumigace malá a je nutno použít aerosolu.          

Seznam držitelů aerosolů:
Kubinec Rudolf tel. 602 119 216 email: rudakub@o2active.cz
Lachman Lukáš tel. 739 638 803 email: lukas.lachman@centrum.cz
Musil Petr tel. 605 290 714 email: vcelarstvi.musil@seznam.cz
Baloun Vladimír,
Křešice,Pražská 66
tel 728 482 357 email: helabalounova@seznam.cz

    Z důvodů racionalizace by mělo být pro léčení aerosolem na stanovišti alespoň 5 včelstev. Vyjimkou jsou stanoviště, na kterých bylo nutno na jaře natírat plod.

    Předjarní léčení  musí být do 15.dubna provedeno ve včelstvech, kde jsou v zimní měl více než 3 roztoči na včelstvo

    Provedení: Do 50 ml (půl deci) vody se nakape 5 (pět) kapek léčiva M1. Všechna včelstva je nutno prohlédnout a všechen zavíčkovaný plod natřít roztokem tak, aby se leskl. Natírání se provádí měkkým štětcem. Ihned po ukončení nátěrů fumigovat! (návod na fumigaci viz. výše)  U tohoto léčení se fumiguje jen 1x !