MEDOBRANÍ 2014

    V sobotu 4.10. 2014 proběhlo v multifunkčním prostoru Oka-mžik u čajovny Hóra historicky první medobraní na severu Čech. “Chtěli jsme návštěvníků ukázat, že med může mít mnoho chutí. Obzvlášť ten náš, z botanicky a klimaticky unikátního Českého středohoří.” Přes 600 návštěvníků mohlo ochutnat více než 18 vzorků místních medů od osmi včelařů z blízkého okolí. Jako perličku také med s rakytníkem, šafránový med z Iránu nebo cedrový z Libanonu. Nemohla chybět ani oblíbená medovina či tajemná víčkovice, kterou si obvykle včelaři schovávají pro svou lahodnou chuť a léčivé účinky pouze pro sebe.

    Některé vybrané medy, medovinu, svíčky, keramické nádoby na med, i jiné drobnosti z místní prodejny včelařských potřeb si návštěvníci mohli rovnou zakoupit přímo od vystavovatelů. “I vzhledem ke klimaticky nepříznivému průběhu letošního roku, který měl velmi špatný vliv na medovou snůšku tak, že mnozí včelaři již teď nemají zásoby medu, pokládám účast včelařů i návštěvníků za velmi zdařilou.

    Díky internímu grantu Strany zelených bylo možno zajistit pronájem sálku, propagaci, hygienické dávkovače na med pro vystavující i holografickou značku na med pro vítěze. Ochutnávku medů doprovázela výstavka o životě včel, ukázka pracovních pomůcek včelaře a odborné literatury.

    Vítězem soutěže o nejlepší med vybrali návštěvníci akátový med včelařky Hany Kubů z Křešic, druhé místo patří Jiřímu Durákovi za pastový med.

    Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu návštěvníků i spokojenosti vystavujících, bych rád medobraní zopakoval i v dalších letech, za větší účasti místních včelařů.

 

                                                                                            Filip Horák

 

ODKAZ PRO SHLÉDNUTÍ KRÁTKÉ REPORTÁŽE    1. litoměřické medobraní 4.10.2014