Členské příspěvky 2019

11.10.2017 19:01

  Členské příspěvky na rok 2019 plaťte takto

   - první možnost je poslat příspěvky na účet ZO Litoměřice 226020768/0300

  prosím udávejte celé své jméno a účel platby, tedy členské příspěvky 2019

     - druhá možnost zaplatit příspěvky přímo pokladníkovi příteli Josefu Jiříkovi,

  informace Vám řekne na telefoním čísle 603 321 322. 

platby za včelstva v kč,-

počet včelstev           pevná platba RV ČSV     platba RV ČSV        platba ZO ČSV LTM  celkem

0                                 200,-                         16,-                                 0,-                216,-

1                                 200,-                         16,-                               20,-                236,- 

2                                 200,          2 x 16,- = 32,-             2 x 20,- = 40,-                  272,-

3                                 200,-         3 x 16,- = 48,-            3 x 20,- = 60,-                   308,-

4                                 200,-         4 x 16,- = 64,-            4 x 20,- = 80,-                   344,-

5                                 200,-         5 x 16,- = 80,-            5 x 20,- = 100,-                 380,-

6                                 200,-         6 x 16,- = 96,-            6 x 20,- = 120,-                416,-       

7                                 200,-         7 x 16,- =112,-           7 x 20,- = 140,-                 452,-

8                                 200 ,-        8 x 16,- =128,-           8 x 20,- = 160,-                488,-

9                                  200,-         9 x 16,- =144,-         9 x 20,- = 180,-               524,-

10                                200,-       10 x 16,- =160,-        10 x 20,- = 200,-                 560,-

11                                200,-       11 x 16,- =176,-        11 x 20,- = 220.-                 596,-

12                               200,-       12 x 16,- =192,-         12 x 20,- = 240,-                632,-

13                               200,-       13 x 16,- =208,-         13 x 20,- = 260,-                668,-

14                               200,-       14 x 16,- = 224,-        14 x 20,- = 280,-                704,-

15                               200,-       15 x 16,- = 240,-        15 x 20,- = 300,-                740,-

16                               200,-       16 x 16,- = 256,-        16 x 20,- = 320,-                776,-

17                               200,-       16 x 16,- = 272,-        17 x 20,- = 340,-               812,-

18                               200,-       17 x 16,- = 288,-        18 x 20,- = 360,-                848,-

19                              200,-       18 x 16,- = 304,-         19 x 20,- = 380,-                884,-

20                              200,-       20 x 16,- = 320,-         20 x 20,- = 400,-                920,-

21                             200,-       21 x 16,- = 336,-          21 x 20,- = 420,-                 956,-

22                              200,-        22 x 16,- = 352,-        22 x 20,- = 440,-               992,-

23                            200,-        23 x 16,- = 368,-          23 x 20,- = 460,-              1028,-

24                              200,-        24 x 16,- = 384,-        24 x 20,- = 480,-              1064,-

25                              200,-        25 x 16,- = 416,-        25 x 20,- = 500,-              1100,-

26 a více včelstev se vypočítává takto: pevná platba pro RV ČSV 200,- za jedno včelstvo 16,- a pro ZO ČSV Litoměřice už jen 500,-

          500 kč je příspěvkový strop pro ZO ČSV Litoměřice.

26 x 16,- = 416,- + 200 + 500,- = 1116

 27= 1132,-

 28 = 1148,-

 29 = 1164,-

 30 = 1180,-

 

—————

Zpět